Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Kniha Politické hry
11,90 €
7,99 €

Politické hry
Michal Horský

Na sklade

Názory slovenského politológa Michala Horského sú zhmotnené v knihe. História si pamätá víťazov, ale čo robia porazení? Prienik do histórie slovenskej politickej scény je vhodným...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové zákony 2017
6,49 €
5,84 €

Daňové zákony 2017
autor neuvedený

Na sklade

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Šťastie je krásna vec…
9,95 €
3,99 €

Šťastie je krásna vec…
Lukáš Kovanda

Na sklade

Kniha predstavuje čarovné zákutia ekonómie, ktoré sa s ňou ale často nespájajú, od krásy až po šťastie. Základom knihy sú rozhovory s poprednými svetovými ekonómami,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Do srdca mafie
5,90 €
3,99 €

Do srdca mafie
Lane David

Na sklade

Za niekoľko desaťročí života vTaliansku a cestovania po juhu si David Lane vybudoval hustú sieť kontaktov zo všetkých oblastí života. Práve vďaka nej sa mohol...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové zákony 2016 pre účtovníkov
5,99 €
5,39 €

Daňové zákony 2016 pre účtovníkov
autor neuvedený

Na sklade

Zákon o dani z príjmovZákon o dani z pridanej hodnotyZákon o správe daní - Daňový poriadokZákon o dani z motorových vozidielZákon o cestovných náhradáchOpatrenie o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové zákony 2016
4,99 €
4,49 €

Daňové zákony 2016
autor neuvedený

Na sklade

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník 1. a 2.diel
189,00 €
170,10 €

Občiansky zákonník 1. a 2.diel
Števček, Dulák,

Na sklade

Prvý Veľký komentár C. H. Beck k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD.,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Civilný sporový poriadok. Komentár
139,00 €
125,10 €

Civilný sporový poriadok. Komentár
Števček, Ficová,

Na sklade

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky
129,00 €
116,10 €

Občiansky zákonník pre prax- Komentár...
Krajčo Jaroslav

Na sklade

Publikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie
129,00 €
116,10 €

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie
Mária Patakyová

Na sklade

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Ústava Slovenskej republiky
119,00 €
107,10 €

Ústava Slovenskej republiky
Ján Drgonec

Na sklade

Autor prináša najrozsiahlejší komentár k Ústave SR, v ktorom veľmi podrobne a dôkladne analyzuje jednotlivé ustanovenia základného zákona Slovenskej republiky. Autorská analýza vychádza z rozhodnutí...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podnik a podnikanie (Tretí zväzok)
110,00 €
99,00 €

Podnik a podnikanie (Tretí zväzok)
Štefan Kassay

Na sklade

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník
105,00 €
94,50 €

Obchodný zákonník
Mojmír Mamojka,

Na sklade

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)
105,00 €
94,50 €

Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)
Štefan Kassay

Na sklade

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.vydanie
99,00 €
89,10 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpis...
Jozef Suchoža

Na sklade

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podnik a podnikanie (Druhý zväzok)
86,30 €
77,67 €

Podnik a podnikanie (Druhý zväzok)
Štefan Kassay

Na sklade

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
79,00 €
71,10 €

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Števček, Ficová,

Na sklade

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o rozhodcovskom konaní
79,00 €
71,10 €

Zákon o rozhodcovskom konaní
Gyárfaš, Števček,

Na sklade

Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok
73,00 €
65,70 €

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3....
Imrich Fekete

Na sklade

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok
73,00 €
65,70 €

Občiansky zákonník. Veľký komentár 4....
Imrich Fekete

Na sklade

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným...

Pridať do košíka Pridať do košíka