Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre základné školyUčebnice pre základné školy


 Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach tá slovenčina nakladateľstva Tobiáš. Edícia prináša súbor...
3,29 €
2,20 € Doporučená cena knihy

Pravopisné križovatky Vybrané slová
Zdeněk Topil,

Na sklade

Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach tá slovenčina nakladateľstva Tobiáš. Edícia prináša súbory cvičení, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie k...
5,00 €
3,35 € Doporučená cena knihy

Matematické hlavolamy
Miroslav Telepovský

Na sklade

Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie každý má však všetky dostatočne rozvinuté. Táto kniha,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Pohrajme sa s diktátikmi v druhom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka....
3,49 €
2,34 € Doporučená cena knihy

Pohrajme sa s diktátikmi v druhom roč...
Margita Svobodová

Na sklade

Pohrajme sa s diktátikmi v druhom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za ...
3,50 €
2,35 € Doporučená cena knihy

Pravopisné cvičenia k učebnici zo slo...
Dienerová Eva

Na sklade

Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie...
2,30 €
1,54 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo SJ pre 5. ročník ZŠ
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie, zvieracie a neživotné podstatné mená), prídavné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné me...
2,30 €
1,54 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ
Krajčovičová Jarmila

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predlož...
2,30 €
1,54 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ
Kausitz Klára

Na sklade

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z  3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobo...
2,10 €
1,41 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáz...
2,10 €
1,41 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Dienerová Eva

Na sklade

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadav...
30,00 €
20,10 € Doporučená cena knihy

METODIKA k učebnici fyziky
Klára Velmovská,

Na sklade

Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a...
21,00 €
14,07 € Doporučená cena knihy

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročn...
O. Minárová,

Na sklade

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, ...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Biológia pre 5. ročník základnej školy
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávan...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Biológia pre 6. ročník základnej škol...
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o ...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Biológia pre gymnázia 1
Jana Višňovská

Na sklade

Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok ...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Fyzika pre 6. ročník základných škôl
Viera Lapitková

Na sklade

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žij...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvi...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ro...
16,00 €
10,72 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
V Osle nájdu mŕtve ženské telo vo vlastnom byte obete. Na krku má stopy po železnom chrupe a z tela vycicanú krv. Vyšetr...
15,90 €
10,65 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně po...
9,05 €
6,06 € Pridať do košíka
TOP TOP
Hra na rodinu, ktorá navždy zmení životy detí. Príbeh detí, ktoré sa na ulici cítia bezpečnejšie, ako doma. Román o tom,...
12,90 €
8,64 € Pridať do košíka
TOP TOP