Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre základné školyUčebnice pre základné školy

Kniha Pravopisné križovatky Vybrané slová
3,29 €
2,96 €

Pravopisné križovatky Vybrané slová
Zdeněk Topil,

Na sklade

Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach tá slovenčina nakladateľstva Tobiáš. Edícia prináša súbory cvičení, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Aké i/y sa píše?
3,49 €
3,14 €

Aké i/y sa píše?
Lucia Giantisová

Na sklade

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Pohrajme sa s diktátikmi v druhom ročníku ZŠ
3,49 €
3,14 €

Pohrajme sa s diktátikmi v druhom roč...
Margita Svobodová

Na sklade

Pohrajme sa s diktátikmi v druhom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Pravopisné cvičenia k učebnici zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ
3,50 €
3,15 €

Pravopisné cvičenia k učebnici zo slo...
Dienerová Eva

Na sklade

Publikácia od skúsenej autorky obsahuje cvičenia na vybrané slová, spodobovanie, zautomatizovanie písania i/í a y/ý. Za každou ucelenou časťou učiva je test a za vybranými...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 5. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 5. ročník ZŠ
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie, zvieracie a neživotné podstatné mená), prídavné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ
Krajčovičová Jarmila

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ
Kausitz Klára

Na sklade

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
2,10 €
1,89 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ
2,10 €
1,89 €

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Dienerová Eva

Na sklade

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
2,10 €
1,89 €

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník 2
7,60 €
3,80 €

Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník 2
autor neuvedený

Na sklade

Pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník 2. polrok obsahuje rôznorodé úlohy, aktivity a činnosti, ktoré žiakom ukazujú fyziku všade v okolitom svete. Je vytvorený v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Prírodoveda Pracovný zošit pre 4. ročník 2
7,60 €
3,80 €

Prírodoveda Pracovný zošit pre 4. roč...
Ivana Sobotová

Na sklade

Pracovný zošit Prírodoveda pre 4. ročník 2. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 1 ako pomocník pre žiakov na zjednodušenie cesty za získavaním nových...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha METODIKA k učebnici fyziky
30,00 €
27,00 €

METODIKA k učebnici fyziky
Klára Velmovská,

Na sklade

Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl
21,00 €
18,90 €

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročn...
O. Minárová,

Na sklade

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 5. ročník základnej školy
16,00 €
14,40 €

Biológia pre 5. ročník základnej školy
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
16,00 €
14,40 €

Biológia pre 6. ročník základnej škol...
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre gymnázia 1
16,00 €
14,40 €

Biológia pre gymnázia 1
Jana Višňovská

Na sklade

Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Fyzika pre 6. ročník základných škôl
16,00 €
14,40 €

Fyzika pre 6. ročník základných škôl
Viera Lapitková

Na sklade

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k...

Pridať do košíka Pridať do košíka