Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre základné školyUčebnice pre základné školy

Kniha Hravá matematika 3 1.diel...
5,00 €
4,15 € Doporučená cena knihy

Hravá matematika 3 1.diel
autor neuvedený

Na sklade

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Hravá matematika 3 2.diel...
5,00 €
4,15 € Doporučená cena knihy

Hravá matematika 3 2.diel
autor neuvedený

Na sklade

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Matematické hlavolamy...
5,00 €
4,15 € Doporučená cena knihy

Matematické hlavolamy
Miroslav Telepovský

Na sklade

Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie každý má však všetky dostatočne rozvinuté. Táto kniha,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Domáce precvičovanie - Slovenský jazyk, Matematika 1.trieda...
3,50 €
2,91 € Doporučená cena knihy

Domáce precvičovanie - Slovenský jazy...
Iva Nováková

Na sklade

Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ...
2,30 €
1,91 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie, zvieracie a neživotné podstatné mená), prídavné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ...
2,30 €
1,91 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Krajčovičová Jarmila

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ...
2,30 €
1,91 € Doporučená cena knihy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Kausitz Klára

Na sklade

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha METODIKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom...
30,00 €
24,90 € Doporučená cena knihy

METODIKA k učebnici fyziky pre 6. roč...
Klára Velmovská,

Na sklade

Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník 2...
7,60 €
3,80 € Doporučená cena knihy

Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník 2
autor neuvedený

Na sklade

Pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník 2. polrok obsahuje rôznorodé úlohy, aktivity a činnosti, ktoré žiakom ukazujú fyziku všade v okolitom svete. Je vytvorený v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Prírodoveda Pracovný zošit pre 4. ročník 2...
7,60 €
3,80 € Doporučená cena knihy

Prírodoveda Pracovný zošit pre 4. roč...
Ivana Sobotová

Na sklade

Pracovný zošit Prírodoveda pre 4. ročník 2. polrok je vytvorený v súlade s ISCED 1 ako pomocník pre žiakov na zjednodušenie cesty za získavaním nových...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl...
21,00 €
17,43 € Doporučená cena knihy

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročn...
O. Minárová,

Na sklade

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia
Jana Višňovská

Na sklade

Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 5. ročník základnej školy...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Biológia pre 5. ročník základnej školy
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Biológia pre 6. ročník základnej škol...
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly
Viera Lapitková

Na sklade

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl...
16,00 €
13,28 € Doporučená cena knihy

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Diablov denník...
17,90 €
11,99 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha Malá kniha hygge...
13,99 €
11,61 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha Káva od Felliniho...
14,95 €
10,80 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha Srdcom a mečom...
10,95 €
7,99 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha Súmrak...
11,95 €
8,60 € Pridať do košíka
TOP TOP