Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre základné školyUčebnice pre základné školy

Kniha Matematické hlavolamy
5,00 €
4,50 €

Matematické hlavolamy
Miroslav Telepovský

Na sklade

Každý človek má určité vlastnosti ako je úroveň pozornosti, sústredenosť, dôvtip, schopnosť logicky myslieť a pod. Nie každý má však všetky dostatočne rozvinuté. Táto kniha,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 5. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 5. ročník ZŠ
Dienerová Eva

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 1. stupňa, na podstatné mená (mužský, ženský a stredný rod, vzory, skloňovanie, zvieracie a neživotné podstatné mená), prídavné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ
Krajčovičová Jarmila

Na sklade

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ
2,30 €
2,07 €

Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ
Kausitz Klára

Na sklade

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ
2,10 €
1,89 €

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyk...
Dienerová Eva

Na sklade

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha METODIKA k učebnici fyziky
30,00 €
27,00 €

METODIKA k učebnici fyziky
Klára Velmovská,

Na sklade

Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl
21,00 €
18,90 €

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročn...
O. Minárová,

Na sklade

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 5. ročník základnej školy
16,00 €
14,40 €

Biológia pre 5. ročník základnej školy
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
16,00 €
14,40 €

Biológia pre 6. ročník základnej škol...
Mária Uhereková

Na sklade

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia pre gymnázia 1
16,00 €
14,40 €

Biológia pre gymnázia 1
Jana Višňovská

Na sklade

Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Biológia Starostlivosť o zdravie človeka
16,00 €
14,40 €

Biológia Starostlivosť o zdravie človeka
Mária Uhereková,

Na sklade

Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Fyzika pre 6. ročník základných škôl
16,00 €
14,40 €

Fyzika pre 6. ročník základných škôl
Viera Lapitková

Na sklade

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy
16,00 €
14,40 €

Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl
16,00 €
14,40 €

Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
16,00 €
14,40 €

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
16,00 €
14,40 €

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl
Mária Kožuchová

Na sklade

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zborník slovenských piesní + CD
16,00 €
14,40 €

Zborník slovenských piesní + CD
D. Benciová,

Na sklade

Učebnica je spevníkom obsahujúcim slovenské ľudové piesne. Prostredníctvom zborníka a CD spoznajú žiaci najznámejšie ľudové a zľudovené piesne celého Slovenska. V obsahu pri názve piesne...

Pridať do košíka Pridať do košíka