Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre vysoké školyUčebnice pre vysoké školy

Zobrazenie 
Kniha Podvojné účtovníctvo...
9,00 €
7,74 € Doporučená cena knihy

Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová,

Na sklade

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Dejiny slovenskej literatúry II...
17,26 €
16,05 € Doporučená cena knihy

Dejiny slovenskej literatúry II
Stanislav Šmatlák

Na sklade

Literárnohistorická syntéza slovenskej literatúry Stanislava Šmatláka v druhom zväzku Dejiny slovenskej literatúry II prináša autorov pohľad na literárny vývin od 19. storočia do prvej polovice...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Matematika 1...
8,51 €
7,32 € Doporučená cena knihy

Matematika 1
Michal Šabo

Na sklade

Základná učebná pomôcka oboznamujúca čitateľa so základmi lineárnej algebry, elementmi algebry polynómov s komplexnými koeficientmi a s úvodom do diferenciálneho a integrálneho počtu....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Manažment podniku...
16,57 €
15,41 € Doporučená cena knihy

Manažment podniku
Čambal a kol.

Na sklade

Kľúčové manažérske kompetencie má ambíciu prispieť k umožneniu systematického štúdia manažmentu. Zastávanie manažérskych pozícií a vykonávanie manažérskych funkcií vyžaduje zodpovedajúcu teoretickú prípravu, s vyústením do...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Organizácia manažérskej práce...
16,40 €
15,25 € Doporučená cena knihy

Organizácia manažérskej práce
Zdenko Stacho,

Na sklade

Publikácia poskytuje pohľad na kompletnú prácu manažérov a ich kompetencie. Venuje sa osobnostným charakteristikám manažérov, predpokladom na výkon manažérskej práce, zručnostiam, ktoré sú ich nevyhnutnou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Právo finančného trhu...
15,90 €
14,79 € Doporučená cena knihy

Právo finančného trhu
Ľubomír Čunderlík

Na sklade

Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu“ je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Štátoveda...
15,90 €
14,79 € Doporučená cena knihy

Štátoveda
Ľubor Cibulka

Na sklade

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného poriadku, o postavení jednotlivca a o organizácii štátnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Stavba ciest a diaľnic...
15,45 €
14,37 € Doporučená cena knihy

Stavba ciest a diaľnic
Katarína Bačová

Na sklade

Učebnica sa zaoberá základnými údajmi i poznatkami z praxe o vlastnostiach cestných stavebných materiálov a používaných technologických postupoch pri stavbe konštrukcií a objektov, ktorými sú...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Progresívne materiály a technológie...
14,98 €
13,93 € Doporučená cena knihy

Progresívne materiály a technológie
J. Janovec a kol.

Na sklade

Ambíciou autorov tejto učebnice je oboznámiť vysokoškolských študentov technických odborov, prípadne ďalších záujemcov z radov odbornej aj laickej verejnosti, so základnými poznatkami o štruktúre, technológii...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Základy obchodného práva pre ekonómov...
14,50 €
13,49 € Doporučená cena knihy

Základy obchodného práva pre ekonómov
Mária Veterníková,

Na sklade

Obchodné právo je dôležitou súčasťou právneho poriadku každého ekonomicky vyspelého štátu s trhovou ekonomikou, ktorá je spojená so slobodou podnikania. Sloboda podnikania umožňuje každej osobe,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zo škôlky do školy (4) - Pre predškolákov od 4 rokov...
3,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľká kniha kreslenia...
32,70 €
14,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Nevypovedané...
11,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Bol som číslo 3 0529...
12,90 €
11,09 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP