Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Správne právo hmotné
23,10 €
21,95 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Správne právo hmotné
Marian Vrabko

Na sklade

Učebnica Správne právo hmotné – osobitná časť, 3. prepracované vydanie, od autorského kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúka prehľadné hodnotenie tej časti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
92,40 €
87,78 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
Orosz Svák

Na sklade

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
86,60 €
82,27 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o samosprávnych krajoch
72,50 €
68,88 € Doporučená cena knihy

Zákon o samosprávnych krajoch
Jozef Tekeli,

Na sklade

Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy. V procese uplatňovania verejných subjektívnych práv je...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o obecnom zriadení
71,50 €
67,93 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o dobrovoľných dražbách
71,00 €
67,45 € Doporučená cena knihy

Zákon o dobrovoľných dražbách
Milan Budjač,

Na sklade

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Účtovná závierka obchodných spoločností
68,00 €
64,60 € Doporučená cena knihy

Účtovná závierka obchodných spoločností
Richard Farkaš

Na sklade

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákonník práce
63,00 €
59,85 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o priestupkoch
59,60 €
56,62 € Doporučená cena knihy

Zákon o priestupkoch
Helena Spišiaková

Na sklade

Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
59,40 €
56,43 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o vysielaní a retransmisii
58,00 €
55,10 € Doporučená cena knihy

Zákon o vysielaní a retransmisii
Ľuboš Kukliš,

Na sklade

S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní. Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o odpadoch
54,60 €
51,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o obecnom zriadení
54,50 €
51,78 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi
54,50 €
51,78 € Doporučená cena knihy

Zelené verejné obstarávanie v aplikač...
Juraj Tkáč,

Na sklade

Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Bankové právo záväzkové
52,80 €
50,16 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
51,20 €
48,64 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
48,40 €
45,98 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach ...
Marek Domin

Na sklade

Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o ochranných známkach
48,40 €
45,98 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochranných známkach
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
46,50 €
44,18 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Správny súdny poriadok
45,00 €
42,75 € Doporučená cena knihy

Správny súdny poriadok
Ida Hanzelová,

Na sklade

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ako slaný karamel
13,90 €
7,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Sliz
11,95 €
9,44 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Dva razy mŕtvy
14,95 €
11,81 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Nekonečné leto
12,90 €
3,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Povedz mi – Dinosaury
14,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP