Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Kniha Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní...
139,00 €
129,27 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vy...
Marek Švec,

Na sklade

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o európskom zatýkacom rozkaze...
82,50 €
76,73 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o dobrovoľných dražbách...
67,60 €
62,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o dobrovoľných dražbách
Milan Budjač,

Na sklade

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákonník práce...
60,00 €
55,80 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o regulácii v sieťových odvetviach...
56,60 €
52,64 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
48,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
46,31 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o odpadoch...
49,60 €
46,13 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Autorský zákon č. 185/2015 Z. z...
46,50 €
43,25 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Správny súdny poriadok...
45,00 €
41,85 € Doporučená cena knihy

Správny súdny poriadok
Ida Hanzelová,

Na sklade

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochranných známkach...
44,00 €
40,92 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochranných známkach
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov...
43,90 €
40,83 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)...
42,50 €
39,53 € Doporučená cena knihy

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský...
Zdenko Krajčír,

Na sklade

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o vysielaní a retransmisii...
40,60 €
37,76 € Doporučená cena knihy

Zákon o vysielaní a retransmisii
Ľuboš Kukliš,

Na sklade

S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní. Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...
40,00 €
37,20 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach ...
Marek Domin

Na sklade

Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní...
40,00 €
37,20 € Doporučená cena knihy

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom...
Marek Maslák

Na sklade

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon zmenkový a šekový...
39,50 €
36,74 € Doporučená cena knihy

Zákon zmenkový a šekový
Branislav Jablonka

Na sklade

Komentár poskytuje komplexný pohľad na právnu úpravu inštitútu zmeniek obsiahnutú v zákone č. 191/1950 Sb. Zákon zmenkový a šekový (čl. I a III). Na trhu...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o energetike...
38,70 €
35,99 € Doporučená cena knihy

Zákon o energetike
Boris Balog,

Na sklade

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Colné právo...
38,60 €
35,90 € Doporučená cena knihy

Colné právo
Maroš Prosman,

Na sklade

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Živnostenský zákon...
38,60 €
35,90 € Doporučená cena knihy

Živnostenský zákon
Matej Horvat

Na sklade

Podnikanie ako jeden zo základných predpokladov existencie trhového hospodárstva sa môže uskutočňovať rôznymi formami. V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikateľskej činnosti živnostenské podnikanie,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Súkromné problémy - Tina...
13,99 €
7,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Spoločníčka (s podpisom autorky)...
12,90 €
8,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha S Júliou cez tisíc svetov...
10,99 €
1,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Zlodej duší...
13,90 €
11,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľký obrazový atlas sveta...
9,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP