Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Kniha Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní...
139,00 €
119,54 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vy...
Marek Švec,

Na sklade

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o európskom zatýkacom rozkaze...
82,50 €
70,95 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej repu...
Milan Ľalík,

Na sklade

Dňa 1. marca 2019 definitívne nadobudol účinnosť zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý bol Národnou radou SR schválený 24. októbra...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o odpadoch...
49,60 €
42,66 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o pozemkových spoločenstvách...
38,50 €
33,11 € Doporučená cena knihy

Zákon o pozemkových spoločenstvách
Marek Maslák,

Na sklade

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Civilný sporový poriadok...
75,00 €
69,75 € Doporučená cena knihy

Civilný sporový poriadok
Edmund Horváth,

Na sklade

Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Mzdy profesionálne...
34,50 €
29,67 € Doporučená cena knihy

Mzdy profesionálne
Iveta Matlovičová

Na sklade

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru...
34,00 €
29,24 € Doporučená cena knihy

Štátna služba a služobný pomer príslu...
H. Mezei,

Na sklade

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o dobrovoľných dražbách...
67,60 €
62,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o dobrovoľných dražbách
Milan Budjač,

Na sklade

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákonník práce...
60,00 €
55,80 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o regulácii v sieťových odvetviach...
56,60 €
52,64 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok...
28,20 €
24,25 € Doporučená cena knihy

Nadnárodné systémy ochrany ľudských p...
Ján Svák,

Na sklade

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Účtovné súvzťažnosti...
27,50 €
23,65 € Doporučená cena knihy

Účtovné súvzťažnosti
Martina Mateášová,

Na sklade

Odborná publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti. Najčastejšie problémy praxe“ predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
48,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o obecnom zriadení – komentár...
51,90 €
48,27 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení – komentár
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ...
25,33 €
21,78 € Doporučená cena knihy

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vyb...
Mojmír Beňo,

Na sklade

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
46,31 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi...
24,30 €
20,90 € Doporučená cena knihy

Zákon o presadzovaní práv duševného v...
Peter Roháček

Na sklade

Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb...
24,20 €
20,81 € Doporučená cena knihy

Zákon o trestnej zodpovednosti právni...
Jozef Záhora,

Na sklade

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Psychofarmakológia...
48,00 €
44,64 € Doporučená cena knihy

Psychofarmakológia
Ján Pečeňák,

Na sklade

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch. Domnievame sa,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Plakať je dovolené...
11,90 €
7,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Hrdina...
13,90 €
1,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Líška...
12,90 €
11,09 € Pridať do košíka
TOP TOP
Kniha (Za)chráňte svoje črevo – aj pečeň, žlčník a pankreas!...
26,90 €
23,13 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Nebezpečné spomienky...
12,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP