Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní
199,00 €
189,05 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vy...
Marek Švec,

Na sklade

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Trestný poriadok
179,00 €
170,05 € Doporučená cena knihy

Trestný poriadok
Jozef Záhora,

Na sklade

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví.Zatiaľ čo v minulosti bolo trestné právo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
92,40 €
87,78 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
Orosz Svák

Na sklade

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
91,80 €
87,21 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
autor neuvedený

Na sklade

Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o štátnej službe
86,00 €
81,70 € Doporučená cena knihy

Zákon o štátnej službe
Juraj Fíba,

Na sklade

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o samosprávnych krajoch
72,50 €
68,88 € Doporučená cena knihy

Zákon o samosprávnych krajoch
Jozef Tekeli,

Na sklade

Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy. V procese uplatňovania verejných subjektívnych práv je...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
72,00 €
68,40 € Doporučená cena knihy

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej repu...
Milan Ľalík,

Na sklade

Dňa 1. marca 2019 definitívne nadobudol účinnosť zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý bol Národnou radou SR schválený 24. októbra...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákonník práce
63,00 €
59,85 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o advokácii
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Zákon o advokácii
Ľudovít Mičinský,

Na sklade

Autori sa v komentári zameriavajú okrem štandardného výkladu zákona o advokácii aj na širšie vysvetlenie jednotlivých aspektov výkonu advokácie vo vzťahu ku klientom, orgánom, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
43,30 €
41,14 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
42,50 €
40,38 € Doporučená cena knihy

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský...
Zdenko Krajčír,

Na sklade

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o poštových službách
39,80 €
37,81 € Doporučená cena knihy

Zákon o poštových službách
Lucia Váryová

Na sklade

Komentár poskytuje komplexný a prehľadný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
39,60 €
37,62 € Doporučená cena knihy

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
Lenka Hmírová

Na sklade

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
39,05 €
37,10 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Mária T. Patakyová

Na sklade

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Mzdy profesionálne
37,90 €
36,01 € Doporučená cena knihy

Mzdy profesionálne
Iveta Matlovičová

Na sklade

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
37,50 €
35,63 € Doporučená cena knihy

Dohovor o uznaní a výkone cudzích roz...
Ľudovít Mičinský,

Na sklade

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Karol Plank
36,30 €
34,49 € Doporučená cena knihy

Karol Plank
Ján Svák,

Na sklade

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Trestné právo hmotné II
36,30 €
34,49 € Doporučená cena knihy

Trestné právo hmotné II
Jozef Záhora

Na sklade

Učebnica Trestné právo hmotné II. - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného I. - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Investigatívna psychológia
35,50 €
33,73 € Doporučená cena knihy

Investigatívna psychológia
Ondrej Kubík

Na sklade

Tretie doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie „Investigatívna psychológia“ v sebe funkčným spôsobom prepája teoretickú a praktickú rovinu poznatkov psychológie, trestného práva a kriminalistiky....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra
35,10 €
33,35 € Doporučená cena knihy

Judikatúra
autor neuvedený

Na sklade

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Padreho klan 2
18,49 €
14,61 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Pochované klamstvá
14,90 €
1,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Elán
79,90 €
62,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Diabol a temné vody
14,90 €
4,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Náhodní hrdinovia
12,90 €
3,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP