Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Judikatúra vo veciach sociálnych 2
16,40 €
15,58 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Judikatúra vo veciach sociálnych 2
Elena Závadská,

Na sklade

„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Matematika plus
9,90 €
9,41 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Matematika plus
Ján Kováčik,

Na sklade

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
82,50 €
78,38 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o dobrovoľných dražbách
67,60 €
64,22 € Doporučená cena knihy

Zákon o dobrovoľných dražbách
Milan Budjač,

Na sklade

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Účtovná závierka obchodných spoločností
65,00 €
61,75 € Doporučená cena knihy

Účtovná závierka obchodných spoločností
Richard Farkaš

Na sklade

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákonník práce
60,00 €
57,00 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o priestupkoch
56,80 €
53,96 € Doporučená cena knihy

Zákon o priestupkoch
Helena Spišiaková

Na sklade

Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
56,60 €
53,77 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Bankové právo záväzkové
49,80 €
47,31 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o odpadoch
49,60 €
47,12 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi
49,50 €
47,03 € Doporučená cena knihy

Zelené verejné obstarávanie v aplikač...
Juraj Tkáč,

Na sklade

Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
46,50 €
44,18 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Správny súdny poriadok
45,00 €
42,75 € Doporučená cena knihy

Správny súdny poriadok
Ida Hanzelová,

Na sklade

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o ochranných známkach
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochranných známkach
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
43,90 €
41,71 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
42,50 €
40,38 € Doporučená cena knihy

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský...
Zdenko Krajčír,

Na sklade

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o vysielaní a retransmisii
40,60 €
38,57 € Doporučená cena knihy

Zákon o vysielaní a retransmisii
Ľuboš Kukliš,

Na sklade

S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní. Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
40,00 €
38,00 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach ...
Marek Domin

Na sklade

Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
40,00 €
38,00 € Doporučená cena knihy

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom...
Marek Maslák

Na sklade

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli najmä skúsenosti z minulosti, ktoré súviseli s rozhodovaním...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
39,60 €
37,62 € Doporučená cena knihy

Zákon o finančnom sprostredkovaní a f...
Andrea Slezáková,

Na sklade

Autorský kolektív si v komentári k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vytýčil cieľ, a to informovanie odbornej verejnosti o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Rozprávkové čítanie
8,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Umelkyňa s henou
16,90 €
14,53 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Andersenove rozprávky
12,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
O chlapcovi, ktorý rozumel psom
12,95 €
11,14 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP