Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Trestný zákon
137,50 €
130,63 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Trestný zákon
Tomáš Strémy,

Na sklade

Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
92,40 €
87,78 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
Orosz Svák

Na sklade

V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
91,80 €
87,21 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
autor neuvedený

Na sklade

Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o štátnej službe
86,00 €
81,70 € Doporučená cena knihy

Zákon o štátnej službe
Juraj Fíba,

Na sklade

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ekonómia
38,50 €
34,65 € Doporučená cena knihy

Ekonómia
Anetta Čaplánová

Na sklade

Publikácia poskytuje pohľad na fungovanie trhového mechanizmu, ako aj prehľad kľúčových mikroekonomických a makroekonomických prístupov, ktoré čitateľovi pomôžu pochopiť fungovanie trhových ekonomík na úrovni firiem...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o samosprávnych krajoch
72,50 €
68,88 € Doporučená cena knihy

Zákon o samosprávnych krajoch
Jozef Tekeli,

Na sklade

Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy. V procese uplatňovania verejných subjektívnych práv je...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o obecnom zriadení
71,50 €
67,93 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Účtovná závierka obchodných spoločností
68,00 €
64,60 € Doporučená cena knihy

Účtovná závierka obchodných spoločností
Richard Farkaš

Na sklade

Táto publikácia sa venuje slovenským účtovným predpisom pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obchodných spoločností - podnikateľov. Pretože tieto vychádzajú z účtovnej smernice a v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákonník práce
63,00 €
59,85 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o advokácii
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Zákon o advokácii
Ľudovít Mičinský,

Na sklade

Autori sa v komentári zameriavajú okrem štandardného výkladu zákona o advokácii aj na širšie vysvetlenie jednotlivých aspektov výkonu advokácie vo vzťahu ku klientom, orgánom, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
43,30 €
41,14 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
42,50 €
40,38 € Doporučená cena knihy

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský...
Zdenko Krajčír,

Na sklade

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o poštových službách
39,80 €
37,81 € Doporučená cena knihy

Zákon o poštových službách
Lucia Váryová

Na sklade

Komentár poskytuje komplexný a prehľadný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
39,60 €
37,62 € Doporučená cena knihy

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
Lenka Hmírová

Na sklade

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
37,50 €
35,63 € Doporučená cena knihy

Dohovor o uznaní a výkone cudzích roz...
Ľudovít Mičinský,

Na sklade

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Karol Plank
36,30 €
34,49 € Doporučená cena knihy

Karol Plank
Ján Svák,

Na sklade

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Investigatívna psychológia
35,50 €
33,73 € Doporučená cena knihy

Investigatívna psychológia
Ondrej Kubík

Na sklade

Tretie doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie „Investigatívna psychológia“ v sebe funkčným spôsobom prepája teoretickú a praktickú rovinu poznatkov psychológie, trestného práva a kriminalistiky....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra
35,10 €
33,35 € Doporučená cena knihy

Judikatúra
autor neuvedený

Na sklade

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o zdravotnom poistení
33,50 €
31,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o zdravotnom poistení
Katarína Fedorová

Na sklade

Komentár k zákonu o zdravotnom poistení predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Poskytuje podrobný výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok
31,00 €
29,45 € Doporučená cena knihy

Nadnárodné systémy ochrany ľudských p...
Ján Svák,

Na sklade

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Nomád
14,90 €
1,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Atlas - Príbeh tatka Slaného
25,90 €
22,27 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Medzi dvoma kráľovstvami
17,90 €
7,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
26,90 €
12,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Život a iné predsmrtné zážitky
9,90 €
1,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP