Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Wolters KluwerWolters Kluwer

Zobrazenie 
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní
199,00 €
189,05 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vy...
Marek Švec,

Na sklade

Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Trestný poriadok
179,00 €
170,05 € Doporučená cena knihy

Trestný poriadok
Jozef Záhora,

Na sklade

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví.Zatiaľ čo v minulosti bolo trestné právo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o samosprávnych krajoch
72,50 €
68,88 € Doporučená cena knihy

Zákon o samosprávnych krajoch
Jozef Tekeli,

Na sklade

Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy. V procese uplatňovania verejných subjektívnych práv je...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o obecnom zriadení
71,50 €
67,93 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákonník práce Komentár
63,00 €
59,85 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce Komentár
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ústava Slovenskej republiky
58,50 €
55,58 € Doporučená cena knihy

Ústava Slovenskej republiky
Ladislav Orosz,

Na sklade

Tretí zväzok Komentára k Ústave je zavŕšením rozsiahleho diela, ktoré spracoval kolektív autorov pod vedením prof. Orosza a prof. Sváka v uplynulých troch rokoch, v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
43,50 €
41,33 € Doporučená cena knihy

Účtovné predpisy pre podvojné účtovní...
Ondrej Baláž

Na sklade

Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
43,30 €
41,14 € Doporučená cena knihy

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
41,20 €
39,14 € Doporučená cena knihy

Dohovor o uznaní a výkone cudzích roz...
Ľudovít Mičinský,

Na sklade

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o poštových službách
39,80 €
37,81 € Doporučená cena knihy

Zákon o poštových službách
Lucia Váryová

Na sklade

Komentár poskytuje komplexný a prehľadný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
39,60 €
37,62 € Doporučená cena knihy

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
Lenka Hmírová

Na sklade

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
39,05 €
37,10 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Mária T. Patakyová

Na sklade

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slo.práv.por.v oblasti ochr. ŽP
37,13 €
35,27 € Doporučená cena knihy

Aplikácia a transformácia právnych no...
Branislav Cepek

Na sklade

Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho poriadku, ako aj do ďalších vybraných štátov Európskej únie. V monografii prehľadným a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Karol Plank
36,30 €
34,49 € Doporučená cena knihy

Karol Plank
Ján Svák,

Na sklade

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike
35,10 €
33,35 € Doporučená cena knihy

Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP v...
autor neuvedený

Na sklade

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
34,50 €
32,78 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach...
Marek Domin

Na sklade

Komentár predstavuje druhé, aktualizované a prepracované vydanie diela, ktoré vyšlo začiatkom roku 2018. Vhodnosť druhého spracovania komentára k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
34,50 €
32,78 € Doporučená cena knihy

Zákon o posudzovaní vplyvov na životn...
Radovan Katrlík

Na sklade

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o zdravotnom poistení
33,50 €
31,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o zdravotnom poistení
Katarína Fedorová

Na sklade

Komentár k zákonu o zdravotnom poistení predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Poskytuje podrobný výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia
30,80 €
29,26 € Doporučená cena knihy

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí,...
Libor Klimek

Na sklade

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR
30,30 €
28,79 € Doporučená cena knihy

Právna úprava podnikania dôchodkových...
Andrea Slezáková

Na sklade

Monografia báda v oblasti regulácie podnikania dôchodkových správcovských spoločností v Slovenskej republike. Venuje sa predovšetkým „míľnikom" vo vývoji zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Veľký vysvetľovač
15,90 €
3,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Duna
24,90 €
21,17 € Pridať do košíka
TOP TOP
Pozrime sa na železničnú stanicu
6,90 €
3,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Macko už chodí na nočník - zvuková knižka
16,40 €
6,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP