Kontakt

Prevádzkovateľ

KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Narcisová 44
821 01  Bratislava
Slovenská republika

E-mailová adresa: info@knihyprekazdeho.sk

Telefón: +421 915 800 804 (Po-Pia 8:00-18:00)

IČO: 44918682
DIČ: 2022877087
IČ DPH: SK2022877087

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo59989/L

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2021 2940

Výdajné miesto pre osobné odbery

Podunajská 10725/25
821 06 Bratislava

Tel.: 0915 800 804 (Po-Pia 8:00-18:00)

E-mailová adresa: info@knihyprekazdeho.sk

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 820 07 Bratislava

E-mailová adresa:ba@soi.sk