Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Kniha Od arabskej jari po Islamský štát...
10,90 €
4,99 € Doporučená cena knihy

Od arabskej jari po Islamský štát
Michal Havran st.

Na sklade

Na samom počiatku v roku 2011 sa vo svetových médiách objavilo takmer fascinujúce spojenie Arabská jar. Malo ísť o sériu tzv. demokratických revolúcii v rozsiahlom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha O zločinoch a trestoch...
11,00 €
3,99 € Doporučená cena knihy

O zločinoch a trestoch
Beccaria Cesare

Na sklade

O zločinoch a trestoch talianskeho osvieteneckého právnika a filozofa Cesare Beccariu je dielo útle rozsahom, ale o to väčšie svojím obsahom. Znamená začiatok dejín moderného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nové pravidlá cestnej premávky 2018-TV...
13,50 €
11,61 € Doporučená cena knihy

Nové pravidlá cestnej premávky 2018-TV
Kolektív autorov

Na sklade

V týchto dňoch vychádza aktualizované vydanie titulu NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY 2018, platné od 1. júna 2018. Kniha je úplne iná ako v minulosti. Je...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové zákony 2017 XXL ProFi SR...
6,49 €
5,58 € Doporučená cena knihy

Daňové zákony 2017 XXL ProFi SR
autor neuvedený

Na sklade

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové zákony 2018...
5,99 €
5,15 € Doporučená cena knihy

Daňové zákony 2018
autor neuvedený

Na sklade

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník. Veľký komentár 2. zväzok...
73,00 €
62,78 € Doporučená cena knihy

Občiansky zákonník. Veľký komentár 2....
Imrich Fekete

Na sklade

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie...
70,00 €
60,20 € Doporučená cena knihy

Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.a...
Jozef Čentéš

Na sklade

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňový poriadok. Komentár...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Daňový poriadok. Komentár
Soňa Kubincová

Na sklade

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o advokácii. Komentár...
59,00 €
50,74 € Doporučená cena knihy

Zákon o advokácii. Komentár
Olej, Kerecman,

Na sklade

Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Politické hry...
11,90 €
4,99 € Doporučená cena knihy

Politické hry
Michal Horský

Na sklade

Názory slovenského politológa Michala Horského sú zhmotnené v knihe. História si pamätá víťazov, ale čo robia porazení? Prienik do histórie slovenskej politickej scény je vhodným...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Šťastie je krásna vec…...
9,95 €
3,99 € Doporučená cena knihy

Šťastie je krásna vec…
Lukáš Kovanda

Na sklade

Kniha predstavuje čarovné zákutia ekonómie, ktoré sa s ňou ale často nespájajú, od krásy až po šťastie. Základom knihy sú rozhovory s poprednými svetovými ekonómami,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Správny poriadok a správny súdny poriadok...
40,00 €
34,40 € Doporučená cena knihy

Správny poriadok a správny súdny pori...
Jozef Milučký,

Na sklade

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Kome...
39,00 €
33,54 € Doporučená cena knihy

Vyhláška o odmenách a náhradách advok...
Fiačan, Kerecman,

Na sklade

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Československé právne dejiny...
19,99 €
17,19 € Doporučená cena knihy

Československé právne dejiny
Ladislav Vojáček,

Na sklade

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia...
17,00 €
14,62 € Doporučená cena knihy

Repetitórium práva sociálneho zabezpe...
Zuzana Macková

Na sklade

Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Pracovnoprávne vzťahy v školstve...
16,80 €
14,45 € Doporučená cena knihy

Pracovnoprávne vzťahy v školstve
Jarmila Belešová

Na sklade

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nové pravidlá ochrany osobných údajov...
14,50 €
12,47 € Doporučená cena knihy

Nové pravidlá ochrany osobných údajov
Tatiana Valentová,

Na sklade

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na jeho súkromie a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Do srdca mafie...
5,90 €
3,99 € Doporučená cena knihy

Do srdca mafie
Lane David

Na sklade

Za niekoľko desaťročí života vTaliansku a cestovania po juhu si David Lane vybudoval hustú sieť kontaktov zo všetkých oblastí života. Práve vďaka nej sa mohol...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňovníctvo Daňová teória a politika I...
9,90 €
8,51 € Doporučená cena knihy

Daňovníctvo Daňová teória a politika I
Jana Kušnírová,

Na sklade

Tretie vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Antidiskriminačný zákon...
7,20 €
6,19 € Doporučená cena knihy

Antidiskriminačný zákon
Ondrej Matejka,

Na sklade

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v slovenskom právnom systéme upravuje humanitné princípy rovnakého zaobchádzania v...

Pridať do košíka Pridať do košíka