Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Zákon o regulácii v sieťových odvetviach...
56,60 €
52,64 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok...
28,20 €
24,25 € Doporučená cena knihy

Nadnárodné systémy ochrany ľudských p...
Ján Svák,

Na sklade

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zmluvná pokuta...
28,00 €
24,08 € Doporučená cena knihy

Zmluvná pokuta
Alena Hambáleková

Na sklade

Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Konanie o dedičstve (cezhraničné dede...
Jaroslav Krajčo

Na sklade

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Medzinárodné právo súkromné...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Medzinárodné právo súkromné
Peter Lysina,

Na sklade

Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane hospodárskej súťaže...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Katarína Kalesná,

Na sklade

Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Napriek...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zmluvy o prevode vlastníctva...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Zmluvy o prevode vlastníctva
Dulaková/Dulak/Jurčová

Na sklade

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Riziko vo financiách a v bankovníctve...
26,40 €
22,70 € Doporučená cena knihy

Riziko vo financiách a v bankovníctve
Rudolf Sivák,

Na sklade

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
48,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Repetitórium pracovného práva...
26,00 €
22,36 € Doporučená cena knihy

Repetitórium pracovného práva
Marián Mészáros,

Na sklade

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o obecnom zriadení – komentár...
51,90 €
48,27 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení – komentár
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty...
25,40 €
21,84 € Doporučená cena knihy

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 20...
Zuzana Šidlová,

Na sklade

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje v poradí už siedmu publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ...
25,33 €
21,78 € Doporučená cena knihy

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vyb...
Mojmír Beňo,

Na sklade

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
46,31 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník a súvisiace predpisy...
49,00 €
45,57 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy
Jozef Suchoža

Na sklade

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Princípy medzinárodného verejného práva...
49,00 €
45,57 € Doporučená cena knihy

Princípy medzinárodného verejného práva
Ian Brownlie

Na sklade

Preklad "biblie" medzinárodného práva: Principles of Public International Law , licencia Oxford University Press - očakávané 4/2013 ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi...
24,30 €
20,90 € Doporučená cena knihy

Zákon o presadzovaní práv duševného v...
Peter Roháček

Na sklade

Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb...
24,20 €
20,81 € Doporučená cena knihy

Zákon o trestnej zodpovednosti právni...
Jozef Záhora,

Na sklade

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Repetitórium práva duševného vlastníctva...
24,00 €
20,64 € Doporučená cena knihy

Repetitórium práva duševného vlastníctva
Veronika Skorková

Na sklade

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018...
23,76 €
20,43 € Doporučená cena knihy

Daňové priznania k dani z príjmov za ...
Valéria Jurinkovičová,

Na sklade

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Príliš osobná známosť...
7,99 €
3,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľké puzzle: Čísla...
7,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha 101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko...
24,99 €
21,49 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľké puzzle: Prvé slovíčka...
7,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Hrdina...
13,90 €
1,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP