Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Zákon o odpadoch
49,60 €
47,12 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Trovy súdneho konania - Judikatúra
49,50 €
47,03 € Doporučená cena knihy

Trovy súdneho konania - Judikatúra
Barbora Magočová

Na sklade

Otázka náhrady trov konania úzko súvisí so základným právom na spravodlivý proces, ale tiež s právom vlastniť majetok. S prihliadnutím na uvedené by mali byť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi
49,50 €
47,03 € Doporučená cena knihy

Zelené verejné obstarávanie v aplikač...
Juraj Tkáč,

Na sklade

Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
49,00 €
46,55 € Doporučená cena knihy

Judikatúra k zákonu o vlastníctve byt...
Marek Valachovič,

Na sklade

Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra vo veciach súkromného poistného práva
49,00 €
46,55 € Doporučená cena knihy

Judikatúra vo veciach súkromného pois...
Imrich Fekete

Na sklade

Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy
49,00 €
46,55 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy
Jozef Suchoža

Na sklade

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o azyle
49,00 €
46,55 € Doporučená cena knihy

Zákon o azyle
N. Hrnčárová,

Na sklade

Na území Slovenskej republiky bolo od jej vzniku v roku 1993 podaných cudzincami takmer 57 tisíc žiadostí o azyl. Napriek tejto skutočnosti nebolo doposiaľ v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
46,50 €
44,18 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Európsky zatýkací rozkaz
45,00 €
42,75 € Doporučená cena knihy

Európsky zatýkací rozkaz
Marek Kordík,

Na sklade

Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Právo cestovného ruchu
45,00 €
42,75 € Doporučená cena knihy

Právo cestovného ruchu
Jurčová, Dobrovodský

Na sklade

Predkladaná publikácia ponúka komplexný pohľad na právo cestovného ruchu. Vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame a poskytuje prehľad relevantných prameňov. Podrobne...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Správny súdny poriadok
45,00 €
42,75 € Doporučená cena knihy

Správny súdny poriadok
Ida Hanzelová,

Na sklade

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dokazovanie v trestnom konaní - Obvinený - Judikatúra
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Dokazovanie v trestnom konaní - Obvin...
Miloš Deset

Na sklade

Publikácia obsahuje výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dokazovanie v trestnom konaní - Svedok - Judikatúra
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Dokazovanie v trestnom konaní - Svedo...
Miloš Deset

Na sklade

Publikácia zahŕňa výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad o povinnosť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Vzory a povinná dokumentácia zamestná...
Róbert Banos,

Na sklade

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o odpadoch
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
kolektiv

Na sklade

Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o ochranných známkach
44,00 €
41,80 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochranných známkach
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
43,90 €
41,71 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ochrana spotrebiteľa
41,00 €
38,95 € Doporučená cena knihy

Ochrana spotrebiteľa
Jana Mazáková

Na sklade

Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zákon o vysielaní a retransmisii
40,60 €
38,57 € Doporučená cena knihy

Zákon o vysielaní a retransmisii
Ľuboš Kukliš,

Na sklade

S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní. Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Markízino tajomstvo (Sophie 4)
13,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Petra. Moja cesta k veľkému glóbusu
16,90 €
14,53 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Súkromné problémy 4 - Sebastian
12,50 €
10,75 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Smrť v Štiavnici
12,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP