Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Zákon o dobrovoľných dražbách...
67,60 €
62,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o dobrovoľných dražbách
Milan Budjač,

Na sklade

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov...
33,00 €
28,38 € Doporučená cena knihy

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ivana Zmeková

Na sklade

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o eGovernmente...
33,00 €
28,38 € Doporučená cena knihy

Zákon o eGovernmente
Daniela Gregušová,

Na sklade

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky zákonník – XI. novelizované vydanie platný od 1. júla 2019...
32,00 €
27,52 € Doporučená cena knihy

Občiansky zákonník – XI. novelizované...
Kolektív

Na sklade

Publikácia poskytuje úplné znenie zákona z rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 25/2019 Z. z. V poslednom období došlo...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie...
31,00 €
26,66 € Doporučená cena knihy

Teoretické a praktické súvislosti pra...
Helena Barancová

Na sklade

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Judikatúra vo veciach mediálneho práva (vysielania a retransmisie)...
30,80 €
26,49 € Doporučená cena knihy

Judikatúra vo veciach mediálneho práv...
Jana Zemková,

Na sklade

Základom judikatúry sú publikované aj nepublikované rozhodnutia správnych súdov, z ktorých bola vybraná právna veta a vybrané časti z odôvodnenia rozhodnutí, ktoré môžu byť pomôckou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákonník práce...
60,00 €
55,80 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha DPH - Pokyny a usmernenia Finančnej správy 2019...
29,70 €
25,54 € Doporučená cena knihy

DPH - Pokyny a usmernenia Finančnej s...
Akadémia daňových

Na sklade

Jedinečná publikácia, ktorá zefektívni Vašu prácu, nakoľko prináša sprehľadnenie množstva metodických pokynov a metodických usmernení vydávanými. Publikácia obsahuje 113 metodických pokynov a 57 metodických usmernení,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o kybernetickej bezpečnosti...
29,70 €
25,54 € Doporučená cena knihy

Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Jozef Andraško,

Na sklade

Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Nájomná zmluva v procese rekodifikáci...
Denisa Dulaková

Na sklade

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi...
29,50 €
25,37 € Doporučená cena knihy

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové ...
Korec a

Na sklade

Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem STAVEBNÉHO...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o advokácii. Komentár...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o advokácii. Komentár
Olej, Kerecman,

Na sklade

Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o lesoch...
29,50 €
25,37 € Doporučená cena knihy

Zákon o lesoch
Marcela Tittlová,

Na sklade

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o priestupkoch...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o priestupkoch
Mária Srebalová

Na sklade

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského kolektívu, prof. JUDr....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Judikatúra v azylových veciach...
29,00 €
24,94 € Doporučená cena knihy

Judikatúra v azylových veciach
Elena Berthotyová

Na sklade

Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Repetitórium obchodného práva...
29,00 €
24,94 € Doporučená cena knihy

Repetitórium obchodného práva
Ján Golian,

Na sklade

Druhé, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o regulácii v sieťových odvetviach...
56,60 €
52,64 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok...
28,20 €
24,25 € Doporučená cena knihy

Nadnárodné systémy ochrany ľudských p...
Ján Svák,

Na sklade

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zmluvná pokuta...
28,00 €
24,08 € Doporučená cena knihy

Zmluvná pokuta
Alena Hambáleková

Na sklade

Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Stop nezákonným pokutám...
27,90 €
23,99 € Doporučená cena knihy

Stop nezákonným pokutám
Michal Mikuš

Na sklade

Kniha Stop nezákonným pokutám je skutočným snom každého vodiča. Neviete, ako sa brániť pri prekročení rýchlosti alebo nesúhlasíte s výškou pokuty, ale neviete o čo...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zo škôlky do školy (4) - Pre predškolákov od 4 rokov...
3,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha SuperŽENY...
16,95 €
14,58 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Zákerná hra...
10,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Ženíchov svedok (Volavka 1)...
12,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP