Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR...
60,00 €
55,80 € Doporučená cena knihy

Nariadenie o ochrane fyzických osôb p...
Irena Hudecová,

Na sklade

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákonník práce...
60,00 €
55,80 € Doporučená cena knihy

Zákonník práce
Vojtech Tkáč,

Na sklade

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1.marca 2020...
29,90 €
25,71 € Doporučená cena knihy

Trestný zákon s rozsiahlym komentárom...
Kolektív

Na sklade

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Nájomná zmluva v procese rekodifikáci...
Denisa Dulaková

Na sklade

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)
Peter Potásch,

Na sklade

Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o priestupkoch...
59,00 €
54,87 € Doporučená cena knihy

Zákon o priestupkoch
Mária Srebalová

Na sklade

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom prvý „sivý“ komentár k Zákonu priestupkoch z pera autorov Doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. vedúcej autorského kolektívu, prof. JUDr....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o regulácii v sieťových odvetviach...
56,60 €
52,64 € Doporučená cena knihy

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Peter Ikrényi,

Na sklade

Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Konanie o dedičstve (cezhraničné dede...
Jaroslav Krajčo

Na sklade

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ko...
Miroslav Chlipala,

Na sklade

Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane hospodárskej súťaže...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Katarína Kalesná,

Na sklade

Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Napriek...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zmluvy o prevode vlastníctva...
55,00 €
51,15 € Doporučená cena knihy

Zmluvy o prevode vlastníctva
Dulaková/Dulak/Jurčová

Na sklade

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
48,83 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o obecnom zriadení – komentár...
51,90 €
48,27 € Doporučená cena knihy

Zákon o obecnom zriadení – komentár
Jozef Tekeli,

Na sklade

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020...
25,30 €
21,76 € Doporučená cena knihy

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020
Anna Cenigová

Na sklade

Devätnáste vydanie publikácie Podvojné účtovníctvo podnikateľov Ing. Anny Cenigovej bolo k 1.1.2020 aktualizované o zmeny a doplnenia v zákonných predpisoch súvisiacimi s účtovníctvom, ako napr.:...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
46,31 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o odpadoch...
49,60 €
46,13 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková,

Na sklade

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník a súvisiace predpisy...
49,00 €
45,57 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy
Jozef Suchoža

Na sklade

Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o azyle...
49,00 €
45,57 € Doporučená cena knihy

Zákon o azyle
N. Hrnčárová,

Na sklade

Na území Slovenskej republiky bolo od jej vzniku v roku 1993 podaných cudzincami takmer 57 tisíc žiadostí o azyl. Napriek tejto skutočnosti nebolo doposiaľ v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019...
23,76 €
20,43 € Doporučená cena knihy

Daňové priznania k dani z príjmov za ...
autor neuvedený

Na sklade

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2019, daňové priznania pre...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Autorský zákon č. 185/2015 Z. z...
46,50 €
43,25 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha V spleti tajomstiev...
12,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Trollovia: Urob si radosť...
6,99 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľký obrazový atlas sveta...
9,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Harry Potter - sada...
70,00 €
49,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Vyhorená...
11,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP