Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948...
40,85 €
35,13 € Doporučená cena knihy

Advokátske komory na Slovensku v roko...
kolektiv

Na sklade

Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych komôr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...
40,00 €
34,40 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach ...
Marek Domin

Na sklade

Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník 2018...
39,90 €
34,31 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník 2018
Kolektív

Na sklade

Kniha obsahuje bohatý komentár jednotlivých paragrafov a je doplnená judikátmi, a spolu dávajú čitateľovi absolútny prehľad o celej problematike obchodného práva. Posledná novela Obchodného zákonníka...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Exekučný poriadok...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Exekučný poriadok
Števček, Ficová,

Na sklade

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Notársky poriadok...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Notársky poriadok
Katarína Valová

Na sklade

Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o konkurze a reštrukturalizácii...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Milan Ďurica

Na sklade

Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o rozhodcovskom konaní...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Zákon o rozhodcovskom konaní
Gyárfaš, Števček,

Na sklade

Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - s komentárom...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie ...
Dulaková, Dulak,

Na sklade

Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to podnikateľský...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Teória práva (2. vydanie)...
39,00 €
33,54 € Doporučená cena knihy

Teória práva (2. vydanie)
Radoslav Procházka,

Na sklade

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti...
39,00 €
33,54 € Doporučená cena knihy

Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej st...
Ján Drgonec

Na sklade

Recenzovaná publikácia nie je jednoduchým čítaním, tak ako nie je jednoduchá ani riešená problematika. Osobitne však pokladám za potrebné vyzdvihnúť šírku autorovho preniknutia do problematiky....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o energetike...
38,70 €
33,28 € Doporučená cena knihy

Zákon o energetike
Boris Balog,

Na sklade

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Colné právo...
38,60 €
33,20 € Doporučená cena knihy

Colné právo
Maroš Prosman,

Na sklade

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o pozemkových spoločenstvách...
38,50 €
33,11 € Doporučená cena knihy

Zákon o pozemkových spoločenstvách
Marek Maslák,

Na sklade

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o dohľade nad finančným trhom...
37,60 €
32,34 € Doporučená cena knihy

Zákon o dohľade nad finančným trhom
Andrea Slezáková,

Na sklade

Finančný trh v najširšom zmysle slova predstavuje jeden z najfascinujúcejších príbehov v dejinách ľudstva. Je to príbeh o vývoji peňazí ako jednoduchého prostriedku výmeny, o...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom...
75,00 €
69,75 € Doporučená cena knihy

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom...
Lysina, Štefanková,

Na sklade

Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vôbec. Na jeho príprave sa podieľali poprední odborníci,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník - Veľký komentár...
70,00 €
65,10 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník - Veľký komentár
Mojmír Mamojka

Na sklade

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Mzdy profesionálne...
34,50 €
29,67 € Doporučená cena knihy

Mzdy profesionálne
Iveta Matlovičová

Na sklade

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru...
34,00 €
29,24 € Doporučená cena knihy

Štátna služba a služobný pomer príslu...
H. Mezei,

Na sklade

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o obetiach trestných činov...
33,90 €
29,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o obetiach trestných činov
Jozef Záhora

Na sklade

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Dejiny cirkevného práva...
33,84 €
29,10 € Doporučená cena knihy

Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár

Na sklade

Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Ty, ja a tí druhí...
13,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Rekviem pre anjela...
11,90 €
10,23 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Nevypovedané...
11,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Zabudnutý čas...
13,90 €
3,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Nebezpečné spomienky...
12,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP