Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Všeobecné nariadenie o ochrane osobný...
Jakub Berthoty,

Na sklade

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Zákon o trestnej zodpovednosti právni...
kolektiv

Na sklade

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016 Z....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Trestný zákon. Veľký komentár...
65,00 €
55,90 € Doporučená cena knihy

Trestný zákon. Veľký komentár
Jozef Čentéš,

Na sklade

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky súdny poriadok...
129,00 €
119,97 € Doporučená cena knihy

Občiansky súdny poriadok
Svetlana Ficová,

Na sklade

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Komentár reflektuje nielen zmeny v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR...
60,00 €
51,60 € Doporučená cena knihy

Nariadenie o ochrane fyzických osôb p...
Irena Hudecová,

Na sklade

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Civilný mimosporový poriadok...
119,00 €
110,67 € Doporučená cena knihy

Civilný mimosporový poriadok
kolektiv

Na sklade

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov...
55,00 €
47,30 € Doporučená cena knihy

Postavenie a hospodárenie štátnych po...
Mojmír Mamojka,

Na sklade

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne "rozkolísanej" a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník - Veľký komentár...
105,00 €
97,65 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník - Veľký komentár
Mojmír Mamojka,

Na sklade

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)...
105,00 €
97,65 € Doporučená cena knihy

Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)
Štefan Kassay

Na sklade

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
45,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
42,83 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Štátoprávne postavenie Slovenska...
8,90 €
1,99 € Doporučená cena knihy

Štátoprávne postavenie Slovenska
Milan Čič

Na sklade

O štáte a práve sa oddávna, aj v súčasnosti, mnoho a mnoho rozpráva. Najmä je aktuálna otázka, či štát v demokratickej spoločnosti a v našej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Autorský zákon č. 185/2015 Z. z...
46,50 €
39,99 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie...
45,00 €
38,70 € Doporučená cena knihy

Trestná zodpovednosť právnickej osoby...
Marek Kordík,

Na sklade

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o odpadoch...
44,00 €
37,84 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
kolektiv

Na sklade

Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov...
43,90 €
37,75 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948...
40,85 €
35,13 € Doporučená cena knihy

Advokátske komory na Slovensku v roko...
kolektiv

Na sklade

Autori publikácie sa podujali ponúknuť čitateľovi obraz o vývoji organizácie samosprávnych komôr na území Slovenska od ich počiatkov v roku 1875 až po ich prerušenie...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva...
40,00 €
34,40 € Doporučená cena knihy

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach ...
Marek Domin

Na sklade

Komentár k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva kladie dôraz na vzájomné prepojenie relevantných ustanovení, a to nielen v rámci vnútornej štruktúry volebného kódexu, ale...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník 2018...
39,90 €
34,31 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník 2018
Kolektív

Na sklade

Kniha obsahuje bohatý komentár jednotlivých paragrafov a je doplnená judikátmi, a spolu dávajú čitateľovi absolútny prehľad o celej problematike obchodného práva. Posledná novela Obchodného zákonníka...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Exekučný poriadok...
79,00 €
73,47 € Doporučená cena knihy

Exekučný poriadok
Števček, Ficová,

Na sklade

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Ilustrovaný sprievodca prírodou...
12,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Zo škôlky do školy (4) - Pre predškolákov od 4 rokov...
3,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha V pasci Araba...
12,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Dovolenka s Arabom...
11,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Králiček Kornel rád číta...
5,90 €
2,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP