Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ekonomika, právo, účtovníctvoEkonomika, právo, účtovníctvo

Zobrazenie 
Kniha Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Civiliný sporový poriadok. Stručný ko...
Jaroslav Krajčo

Na sklade

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Všeobecné nariadenie o ochrane osobný...
Jakub Berthoty,

Na sklade

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)
Bronislava Pavelková

Na sklade

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb...
69,00 €
59,34 € Doporučená cena knihy

Zákon o trestnej zodpovednosti právni...
kolektiv

Na sklade

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016 Z....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občiansky súdny poriadok...
129,00 €
119,97 € Doporučená cena knihy

Občiansky súdny poriadok
Svetlana Ficová,

Na sklade

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Komentár reflektuje nielen zmeny v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník. Komentár...
129,00 €
119,97 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník. Komentár
Mária Patakyová

Na sklade

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR...
60,00 €
51,60 € Doporučená cena knihy

Nariadenie o ochrane fyzických osôb p...
Irena Hudecová,

Na sklade

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Civilný mimosporový poriadok...
119,00 €
110,67 € Doporučená cena knihy

Civilný mimosporový poriadok
kolektiv

Na sklade

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov...
55,00 €
47,30 € Doporučená cena knihy

Postavenie a hospodárenie štátnych po...
Mojmír Mamojka,

Na sklade

Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne "rozkolísanej" a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár...
55,00 €
47,30 € Doporučená cena knihy

Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ko...
Miroslav Chlipala,

Na sklade

Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Obchodný zákonník - Veľký komentár...
105,00 €
97,65 € Doporučená cena knihy

Obchodný zákonník - Veľký komentár
Mojmír Mamojka,

Na sklade

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)...
105,00 €
97,65 € Doporučená cena knihy

Podnik a podnikanie (Štvrtý zväzok)
Štefan Kassay

Na sklade

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o ochrane prírody a krajiny...
52,50 €
45,15 € Doporučená cena knihy

Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková,

Na sklade

"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Bankové právo záväzkové...
49,80 €
42,83 € Doporučená cena knihy

Bankové právo záväzkové
Pavol Peceň,

Na sklade

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Štátoprávne postavenie Slovenska...
8,90 €
1,99 € Doporučená cena knihy

Štátoprávne postavenie Slovenska
Milan Čič

Na sklade

O štáte a práve sa oddávna, aj v súčasnosti, mnoho a mnoho rozpráva. Najmä je aktuálna otázka, či štát v demokratickej spoločnosti a v našej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Autorský zákon č. 185/2015 Z. z...
46,50 €
39,99 € Doporučená cena knihy

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Jarmila Lazíková

Na sklade

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie...
45,00 €
38,70 € Doporučená cena knihy

Trestná zodpovednosť právnickej osoby...
Marek Kordík,

Na sklade

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákon o odpadoch...
44,00 €
37,84 € Doporučená cena knihy

Zákon o odpadoch
kolektiv

Na sklade

Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov...
43,90 €
37,75 € Doporučená cena knihy

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane...
Tatiana Valentová,

Na sklade

Nekontrolované a neobmedzené možnosti sledovania a využívania informácií o každom z nás predovšetkým v online prostredí si vynútili potrebu právneho nástroja, ktorý by na globálnej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)...
41,83 €
35,97 € Doporučená cena knihy

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)
Peter Vojčík

Na sklade

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Kniha Zákerná hra...
10,90 €
2,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Rekviem pre anjela...
11,90 €
10,23 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Veľká kniha hier zo sveta rozprávok...
14,95 €
12,86 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Nebezpečné spomienky...
12,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Líška...
12,90 €
11,09 € Pridať do košíka
TOP TOP