Cookies

Čo sú cookies a aká je ich funkcia?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa vytvorí pri prezeraní webovej stránky a ukladá sa v internetovom prehliadači alebo mobilnom telefóne používateľa webovej stránky. Existuje viacero druhov cookies v závislosti od toho, na čo slúžia. Na našej webovej stránke používame tieto druhy cookies:

 1. Analytické cookies nám pomáhajú analyzovať a následne vyhodnocovať správanie používateľov na našej webovej stránke a vďaka nim tak môžeme zlepšovať funkčnosť našej webovej stránky a upravovať ju tak, aby bola čo najjeduchšia a najefektívnejšia pre používanie. Prostredníctvom analytických cookies získavame napríklad údaje o pohybe používateľov na našej webovej stránke, aké knihy alebo kategórie sú pre nich zaujímavé alebo aké slová zadávajú do vyhľadávača. Pracujeme výlučne s anonymnými dátami, tzn. že jednotlivé údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Na ukladanie týchto cookies nie je potrebný súhlas používateľa webovej stránky. Pri analytických cookies využívame systémy týchto tretích strán:
 1. Google Analyticsúplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Google LLC nájdete tu. Cookies spoločnosti Google LLC je možné odmietnuť prostredníctvom inštalácie doplnku do internetového prehliadača, ktorý nájdete tu. 
 2. Hotjar - úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar Ltd nájdete tu. Cookies spoločnosti Hotjar Ltd môžete odmietnuť tu. 
 3. Luigi´s box - zbieranie dát z vyhĺadávania na účely zlepšovania funkčnosti vyhladávača. Sídlo firmy: Tallerova 4, 811 04  Bratislava. 
 1. Reklamné a marketingové cookies slúžia predovšetkým na zobrazovanie relevantnej reklamy na základe predchádzajúcich preferencií používateľa webovej stránky. Tieto cookies ukladáme iba v prípade súhlasu používateľa. Pri reklamných a marketingových cookies využívame systémy týchto tretích strán:
 1. Google Adwords úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Google LLC nájdete tu.  Zobrazovanie reklám spoločnosťou Google LLC si môžete prispôsobiť tu. 
 2. Facebook Pixel úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu. Zobrazovanie facebookových reklám si môžete prispôsobiť tu. 
 3. INRES úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov, rovnako aj odhlásenie z cookies INRESU nájdete tu. 

Možnosti, ako sa odhlásiť z cookies

 1. Prezeranie webových stránok prostredníctvom anonymného okna v internetovom prehliadači alebo úplné zakázanie cookies v nastaveniach internetového prehliadača. Môže sa však stať, že niektoré funkcie webových stránok nebudú fungovať správne.
 2. Použitie systému tretej strany, ktorý sa špecializuje na spravovanie cookies. Tento systém urobí analýzu všetkých cookies, ktoré má používateľ uložené v prehliadači a zároveň mu ponúkne odhlásenie z jednotlivých cookies. Analýzu všetkých uložených cookies vo vašom prehliadači si môžete urobiť tu. 
 3. Všetky nástroje, ktoré požívame pri zbieraní cookies ponúkajú aj možnosť odhlásenia z ukladania cookies. Jednotlivé odkazy na odhlásenie z cookies tretích strán, ktoré využíva naša webová stránka uvádzame vyššie.