Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Iura EditionIura Edition

Zobrazenie 
Rozhodnutia vo veciach reklamy
24,70 €
23,47 € Doporučená cena knihy

Rozhodnutia vo veciach reklamy
Ľubomír Zlocha,

Na sklade

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra vo veciach priestupkového práva
24,50 €
23,28 € Doporučená cena knihy

Judikatúra vo veciach priestupkového ...
Jeannette Haidinová,

Na sklade

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
20,00 €
19,00 € Doporučená cena knihy

Judikatúra vo veciach zabezpečenia zá...
Edmund Horváth

Na sklade

Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej druhé vydanie, ktoré možno nazvať...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ekonómia vzdelávania
16,50 €
15,68 € Doporučená cena knihy

Ekonómia vzdelávania
Iveta Dudová

Na sklade

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Finančná matematika investičných projektov
9,00 €
8,55 € Doporučená cena knihy

Finančná matematika investičných proj...
Ĺudovít Pinda

Na sklade

Publikácia sa zaoberá technikami vyhodnocovania súčasnej hodnoty a rizika finančných projektov, najmä investičných projektov. Základ tvorí finančná matematika. Finančné toky z klasickej...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Rovesnícka mediácia
8,45 €
8,03 € Doporučená cena knihy

Rovesnícka mediácia
Dušana Bieleszová

Na sklade

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Retail banking
8,29 €
7,88 € Doporučená cena knihy

Retail banking
Jaroslav Belás

Na sklade

Monografia Retail banking analyzuje teoretické, metodologické a manažérske aspekty rozvoja bankovníctva pre individuálnych klientov a prezentuje vybrané poznatky z praktickej činnosti obchodných bánk v integrujúcom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Nová paradigma znalostného manažmentu
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Nová paradigma znalostného manažmentu
Dagmar Kokavcová

Na sklade

Znalosti sa stávajú základom rastu bohatstva. Keďže sa trh dynamicky mení, rastie počet nových technológií, rýchlejšie pribúdajú konkurenti, výrobky zastarávajú prakticky „cez noc", úspešnými sa...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
4,35 €
4,13 € Doporučená cena knihy

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciac...
Marek Griga,

Na sklade

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ekonomická dynamika
4,18 €
3,97 € Doporučená cena knihy

Ekonomická dynamika
Marián Goga

Na sklade

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Matematika 2
4,29 €
4,08 € Doporučená cena knihy

Matematika 2
Katarína Sakálová,

Na sklade

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Učebný text druhého dielu je venovaný problematike funkcií viac premenných a lineárnej algebre, ktorú ekonómovia...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Medzinárodný finančný manažment
2,09 €
1,99 € Doporučená cena knihy

Medzinárodný finančný manažment
Anna Poledňáková

Na sklade

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ako financovať malé a stredné podniky
11,00 €
10,45 € Doporučená cena knihy

Ako financovať malé a stredné podniky
Monika Sobeková

Na sklade

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku
24,90 €
23,66 € Doporučená cena knihy

Výber judikatúry k Občianskemu súdnem...
autor neuvedený

Vypredané

Publikácia sa vyznačuje netradičným spracovaním, ktoré spočíva v priradení relevantných judikátov k jednotlivým paragrafom. Na okraji strany (vedľa znenia judikátu, resp. právnej vety) sa nachádzajú...

Európske právo
22,90 €
21,76 € Doporučená cena knihy

Európske právo
Viliam Karas,

Vypredané

Učebnica poskytuje základný obraz o práve Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Zachytáva prehľad vývoja a inštitucionálne zabezpečenie európskej integrácie, základné zásady uplatňovania komunitárneho práva, systém...

Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
22,00 €
20,90 € Doporučená cena knihy

Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v...
Juraj Tkáč

Vypredané

Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej výstavbe, prenikli aj na Slovensko cez projekty Svetovej banky a...

Medzinárodné financie
18,59 €
17,66 € Doporučená cena knihy

Medzinárodné financie
Anežka Jankovská

Vypredané

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Na knižný trh na Slovensku sa dostala vskutku ojedinelá publikácia...

Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného
18,00 €
17,10 € Doporučená cena knihy

Prípadové štúdie zo správneho práva h...
Soňa Košičiarová

Vypredané

Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových okolností prípadu a cez sériu čiastkových otázok priviesť čitateľa k vyriešeniu prípadovej štúdie. Prípadové štúdie sú v rámci...

Medzinárodné ekonomické právo
15,95 €
15,15 € Doporučená cena knihy

Medzinárodné ekonomické právo
Petra Milošovičová,

Vypredané

Cieľom učebnice je uviesť čitateľov do problematiky medzinárodného ekonomického práva a poskytnúť im základné informácie z tejto oblasti. Autori pri spracovaní učebnice vychádzali najmä z...

Druhá tvár
15,90 €
13,67 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Markízino tajomstvo (Sophie 4)
13,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Ostrov potkanov a iné príbehy
15,90 €
13,67 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Rozprávky o dopravných značkách 2 (2.vyd.)
11,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Rozprávky o dopravných značkách 1. (2 vyd.)
11,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP