Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Sprint dvaSprint dva

Zobrazenie 
Pracovné právo
25,50 €
24,23 € Doporučená cena knihy

Pracovné právo
Helena Barancová,

Vypredané

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha,...

Marketing malého, stredného a rodinného podnikania
19,49 €
18,52 € Doporučená cena knihy

Marketing malého, stredného a rodinné...
Ľubomíra Strážovská

Vypredané

Malé a stredné podniky majú v slovenskej ekonomike nezastupiteľné miesto svojim podielom 60 80% z celkového počtu podnikov. Majú svoje osobitosti vývoja a pre...

Sloboda viery a náboženstva
19,00 €
18,05 € Doporučená cena knihy

Sloboda viery a náboženstva
Helena Barancová

Vypredané

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale...

Strategický manažment
19,00 €
18,05 € Doporučená cena knihy

Strategický manažment
Štefan Slávik

Vypredané

Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. Spracovaná do...

Medzinárodné obchodné financovanie
16,60 €
15,77 € Doporučená cena knihy

Medzinárodné obchodné financovanie
Eva Jančíková

Vypredané

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny akreditív. Je to najbezpečnejší platobný a zaisťovací prostriedok a...

Spotrebiteľské správanie
15,90 €
15,11 € Doporučená cena knihy

Spotrebiteľské správanie
Kornélia Richterová,

Vypredané

Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu....

Európska únia
15,60 €
14,82 € Doporučená cena knihy

Európska únia
Ľudmila Lipková

Vypredané

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte, v...

Úvod do výskumu trhu
15,70 €
14,92 € Doporučená cena knihy

Úvod do výskumu trhu
Kornélia Richterová

Vypredané

Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. – Dochádza k prehodnoteniu tradičných...

Vademékum podnikateľskej etiky
15,70 €
14,92 € Doporučená cena knihy

Vademékum podnikateľskej etiky
Anna Remišová

Vypredané

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej...

Tovaroznalectvo
14,80 €
14,06 € Doporučená cena knihy

Tovaroznalectvo
Alica Lacková

Vypredané

Užitočnosťproduktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné...

Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia
14,30 €
13,59 € Doporučená cena knihy

Obchodné podnikanie na prahu 21. stor...
Helena Strážovská,

Vypredané

Slovenské vrcholové riadiace orgány sa usilujú o dosiahnutie ekonomických parametrov vytýčených Európskou komisiou pre Slovensko. V snahe o ich rešpektovanie nastali výrazné ekonomické zmeny v...

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život
12,90 €
12,26 € Doporučená cena knihy

Monitorovanie zamestnancov a právo na...
Helena Barancová

Vypredané

Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta...

Politika hospodárskej súťaže
12,10 €
11,50 € Doporučená cena knihy

Politika hospodárskej súťaže
Mária Tokárová

Vypredané

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti (alokačno-produkčnej ako i národohospodárskej) trhových štruktúr a dynamiky ich zmien. Zároveň...

Financie podnikateľskej sféry
10,70 €
10,17 € Doporučená cena knihy

Financie podnikateľskej sféry
Rudolf Sivák,

Vypredané

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a...

Obchodníci s vojnou
14,90 €
2,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Ako slaný karamel
13,90 €
7,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Námesačný
15,90 €
12,56 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kto seje vietor
15,90 €
12,56 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Povedz mi – Dinosaury
14,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP