Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ivan ČerveňIvan Červeň

Zobrazenie 
Kniha Symetria kryštálov...
19,62 €
16,87 € Doporučená cena knihy
Kniha Fyzika po kapitolách 1...
4,50 €
4,19 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 1
Ivan Červeň

Vypredané

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť,...

Kniha Fyzika po kapitolách 3...
4,50 €
4,19 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 3
Ivan Červeň

Vypredané

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies. Z metodického hľadiska sa dynamika rozdeľuje na...

Kniha Fyzika po kapitolách 9...
4,50 €
4,19 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 9
Ivan Červeň

Vypredané

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon....

Kniha Fyzika po kapitolách 1...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 1
Ivan Červeň

Vypredané

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť,...

Kniha Fyzika po kapitolách 10...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 10
Ivan Červeň

Vypredané

Magnetické pole sa prejavuje silovým pôsobením na elektricky nabité častice, ktoré sa vzhľadom na pozorovateľa pohybujú. Takéto častice vytvárajú elektrický prúd. Na nepohybujúcu sa nabitú...

Kniha Fyzika po kapitolách 11...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 11
Ivan Červeň

Vypredané

Ak sa magnetické pole s časom začne meniť, indukuje sa v priestore elektrické pole a naopak, ak sa mení elektrické pole, vzniká pole magnetické. Cieľom...

Kniha Fyzika po kapitolách 12...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 12
Ivan Červeň

Vypredané

Optika sa zaoberá vlastnosťami a prejavmi veľmi úzkeho intervalu spektra elektromagnetického žiarenia, najmä tou časťou, ktorú vnímame zrakom, ale v širšom význame aj blízkymi oblasťami...

Kniha Fyzika po kapitolách 13...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 13
Ivan Červeň

Vypredané

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení...

Kniha Fyzika po kapitolách 2...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 2
Ivan Červeň

Vypredané

Kinematika je súčasťou mechaniky - náuky o mechanickom pohybe častíc, sústav častíc a telies. Patrí do nej opis priamočiareho pohybu, pohybu po kružnici i pohybu...

Kniha Fyzika po kapitolách 4...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 4
Ivan Červeň

Vypredané

Dynamika sústavy hmotných bodov a telesa sa zaoberá pohybom fyzikálnych sústav pozostávajúcich z viacerých hmotných bodov, či už navzájom oddelených, alebo pevne viazaných, takže tvoria...

Kniha Fyzika po kapitolách 5...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 5
Ivan Červeň

Vypredané

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií (elektromagnetickej a jadrových...

Kniha Fyzika po kapitolách 7...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 7
Ivan Červeň

Vypredané

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu...

Kniha Fyzika po kapitolách 8...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 8
Ivan Červeň

Vypredané

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika. Opisuje tieto javy...

Kniha Fyzika po kapitolách 9...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 9
Ivan Červeň

Vypredané

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon....

Kniha Príručka fyzikálnych pojmov...
3,74 €
3,48 € Doporučená cena knihy

Príručka fyzikálnych pojmov
Ivan Červeň

Vypredané

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve časti sú rozdelené na kapitoly podľa tradičného (klasického) delenia...

Kniha Fyzika po kapitolách 10...
3,79 €
3,52 € Doporučená cena knihy
Kniha Príliš osobná známosť...
7,99 €
3,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Sviňa, 2. vydanie...
13,90 €
11,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Gazdinka - dvojtýždenný nástenný kalendár 2020...
1,59 €
0,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kniha Všetko čo potrebuješ vedieť o dinosauroch...
13,90 €
5,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP