Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Ivan ČerveňIvan Červeň

Zobrazenie 
Fyzika po kapitolách 1
4,50 €
4,28 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 1
Ivan Červeň

Vypredané

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť,...

Fyzika po kapitolách 3
4,50 €
4,28 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 3
Ivan Červeň

Vypredané

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies. Z metodického hľadiska sa dynamika rozdeľuje na...

Fyzika po kapitolách 9
4,50 €
4,28 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 9
Ivan Červeň

Vypredané

Prvá časť kapitoly sa zaoberá základnými pojmami súvisiacimi s elektrickým prúdom. Opiera sa o zákon zachovania elektrického náboja, z ktorého je odvodený prvý Kirchhoffov zákon....

Fyzika po kapitolách 10
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 10
Ivan Červeň

Vypredané

Magnetické pole sa prejavuje silovým pôsobením na elektricky nabité častice, ktoré sa vzhľadom na pozorovateľa pohybujú. Takéto častice vytvárajú elektrický prúd. Na nepohybujúcu sa nabitú...

Fyzika po kapitolách 12
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 12
Ivan Červeň

Vypredané

Optika sa zaoberá vlastnosťami a prejavmi veľmi úzkeho intervalu spektra elektromagnetického žiarenia, najmä tou časťou, ktorú vnímame zrakom, ale v širšom význame aj blízkymi oblasťami...

Fyzika po kapitolách 13
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 13
Ivan Červeň

Vypredané

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení...

Fyzika po kapitolách 5
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 5
Ivan Červeň

Vypredané

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií (elektromagnetickej a jadrových...

Fyzika po kapitolách 6
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy
Fyzika po kapitolách 7
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 7
Ivan Červeň

Vypredané

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu...

Fyzika po kapitolách 8
3,79 €
3,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika po kapitolách 8
Ivan Červeň

Vypredané

Elektrostatickým poľom, teda poľom v okolí elektricky nabitých telies, ktoré sa vzhľadom na vzťažnú sústavu spojenú s pozorovateľom nepohybujú, sa zaoberá elektrostatika. Opisuje tieto javy...

Dnes len miluj
13,90 €
3,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Slovenské riekanky, rečňovanky, veršovanky a vyčitovanky
9,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Rozprávkové počítanie - Múdre rozprávky
8,90 €
4,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Bremeno minulosti (Dominik Dán 32)
14,95 €
11,81 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP