Zľavy na knihy Zľavy na knihy

EXPOL PEDAGOGIKAEXPOL PEDAGOGIKA

Zobrazenie 
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica)
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Chémia pre 7. ročník základnej školy ...
Vicenová Helena

Na sklade

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Moje učenie
41,00 €
38,95 € Doporučená cena knihy

Moje učenie
A. Šedibová

Na sklade

Učebný materiál pre deti s autizmom tvorí podklad k vytváraniu konkrétnych úloh osobitne pre každého žiaka s prihliadnutím na jeho aktuálnu vývinovú úroveň. Učebný materiál...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ s VJM
40,00 €
38,00 € Doporučená cena knihy

Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ s VJM
Kvetoslava Mojtová

Na sklade

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti a osobnosti z histórie našich národných dejín od...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
32,00 €
30,40 € Doporučená cena knihy

Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych zá...
Silvia Škultétyová,

Na sklade

Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti, začínajú si osvojovať prvé písmená abecedy....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Šlabikár pre 3. ročník špeciálnych  základných škôl (variant B)
32,00 €
30,40 € Doporučená cena knihy

Šlabikár pre 3. ročník špeciálnych z...
Silvia Škultétyová,

Na sklade

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych  základných škôl (variant B)
32,00 €
30,40 € Doporučená cena knihy

Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych z...
Silvia Škultétyová,

Na sklade

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych  základných škôl (variant B)
32,00 €
30,40 € Doporučená cena knihy

Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych z...
Silvia Škultétyová,

Na sklade

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie slabík, slov a jednoduchých...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Šlabikár pre 6. ročník špeciálnych základných škôl  (B)
32,00 €
30,40 € Doporučená cena knihy

Šlabikár pre 6. ročník špeciálnych zá...
Silvia Škultétyová,

Na sklade

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov, zároveň...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
29,00 €
27,55 € Doporučená cena knihy

Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvo...
Kolektív autorov

Na sklade

Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Analytická chémia pre 2. ročník študijného odboru potravinárska výroba 2.časť
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Analytická chémia pre 2. ročník študi...
Alena Brandšteterová

Na sklade

Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych zák...
Kvetoslava Mojtová

Na sklade

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií poznávajú žiaci historické udalosti...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych zák...
Kvetoslava Mojtová

Na sklade

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych zák...
Kvetoslava Mojtová

Na sklade

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ekonomika pre 4. ročník študijného odboru technické a informatické služby
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Ekonomika pre 4. ročník študijného od...
Mokos Ondrej

Na sklade

Učebnica Ekonomika pre 4. ročník svojím obsahom nadväzuje na učebnicu Ekonomika pre 3. ročník. Bližšie sa venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych zákl...
Viera Lapitková

Na sklade

Učebnica fyziky 8 pre žiakov špeciálnych základných škôzahŕňa tematické celky: Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Hospodárska geografia 1
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Hospodárska geografia 1
Jana Baková

Na sklade

Tretie aktualizované vydanie učebnice Hospodárska geografia 1 pre prvý ročník obchodných akadémií....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Hospodárska geografia 2
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Hospodárska geografia 2
Jana Baková

Na sklade

Učebnica Hospodárska geografia pre 1. ročník podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Chémia pre 9. ročník špeciálnych zákl...
Leontína Glatzová,

Na sklade

Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Mikrobiológia II. pre chemické študijné odbory
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Mikrobiológia II. pre chemické študij...
Alena Brandšteterová

Na sklade

Učebnica Mikrobiológia 2 je pokračovaním učebnice Mikrobiológia 1.Učebnica obsahuje učivo o genetike mikroorganizmov, metabolizme, využití mikroorganizmov v priemysle, hľadaní pôvodcov humánnych ochorení a o likvidácii...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.
28,00 €
26,60 € Doporučená cena knihy

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.
Meravý, Jiří

Na sklade

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Dva razy mŕtvy
14,95 €
11,81 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Námesačný
15,90 €
12,56 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Škriatok Rozumbriadok
16,90 €
9,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Povedz mi - Objavy a vynálezy!
14,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Povedz mi – Dinosaury
14,90 €
6,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP