Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Vydavateľstvo TaktikVydavateľstvo Taktik

Zobrazenie 
Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Pútavé a atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a...

Hravá biológia 7 ( nov.vyd.)
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá biológia 7 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je...

Hravá čítanka 2
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá čítanka 2
Alexovičová, Jaroslava

Vypredané

Pracovný zošit Hravá čítanka nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre jednotlivé ročníky základných škôl. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj...

Hravá čítanka 3
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá čítanka 3
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit Hravá čítanka nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre jednotlivé ročníky základných škôl. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj...

Hravá čítanka 4
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá čítanka 4
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností...

Hravá geografia - Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (nov.vyd.)
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá geografia - Pracovný zošit pre ...
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje...

Hravá geografia 5
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá geografia 5
Kolektív autorov

Vypredané

Inovovaný pracovný zošit Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Planéta Zem“, „Zobrazovanie Zeme“ a „Cestujeme po Zemi“. Pracovný zošit je úzko prepojený...

Hravá geografia 6 ( nov.vyd.)
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá geografia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit Hravá geografia pre 6. ročník ZŠ obsahuje tematické celky SVET, AFRIKA a ÁZIA. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom....

Hravá chémia 7
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá chémia 7
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit Hravá chémia 6-7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. V úlohách sú originálne prepojené odborné pojmy a termíny so...

Hravá chémia 8
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá chémia 8
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov...

Hravá chémia 9
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá chémia 9
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov...

Hravá matematika 6
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravá matematika 6
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad...

Hravý dejepis 5
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravý dejepis 5
Kolektív

Vypredané

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa...

Hravý dejepis 8 - PZ
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravý dejepis 8 - PZ
Kónyová, Lenka

Vypredané

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti svetových a národných dejín. Žiaci nahliadnu do víru revolučnej Európy, stanú sa svedkami formovania moderných...

Hravý dejepis 9
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Hravý dejepis 9
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy...

Prvouka 1
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Prvouka 1
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu....

Prvouka 1
6,00 €
5,70 € Doporučená cena knihy

Prvouka 1
Kolektív

Vypredané

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu....

Hravá matematika 4 PZ 1.časť
5,80 €
5,51 € Doporučená cena knihy

Hravá matematika 4 PZ 1.časť
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika určený pre 4. ročník základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Obsahuje kapitolu venovanú opakovaniu učiva z tretieho ročníka, sčítaniu...

Hravá matematika 4 PZ 2.časť
5,80 €
5,51 € Doporučená cena knihy

Hravá matematika 4 PZ 2.časť
Kolektív autorov

Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika - 2. diel pre žiakov 4. ročníka základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Nadväzuje na 1. diel a pokračuje...

Precvičovanie počítania 5
5,80 €
5,51 € Doporučená cena knihy

Precvičovanie počítania 5
Kolektív autorov

Vypredané

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 5. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si...

Taliansko na tanieri
18,90 €
9,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Ako funguje svet
18,90 €
7,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
26,90 €
12,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Kráľovná, Jej život
22,90 €
18,09 € Pridať do košíka
TOP TOP
Evanjelium na každý deň. Rok 2023
4,99 €
4,74 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP