Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Učebnice pre základné školyUčebnice pre základné školy

Zobrazenie 
Malá násobilka (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Malá násobilka (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Jednoduchá a prehľadná tabuľka malej násobilky pomáha ľahšie si osvojiť násobenie. Zadná strana tabuľky je určená na precvičovanie a preskúšanie. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Meine Familie (Moja rodina v NJ) - (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Meine Familie (Moja rodina v NJ) - (A...
autor neuvedený

Na sklade

Súbor náučných tabuliek Konverzácia je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín nemčiny hravým spôsobom, ale i na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
My Family (Moja rodina v AJ) - (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

My Family (Moja rodina v AJ) - (A4) ...
autor neuvedený

Na sklade

Súbor náučných tabúliek Konverzácia je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale i na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Náuka o slove - hláska, slabika (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Náuka o slove - hláska, slabika (A4) ...
autor neuvedený

Na sklade

Úvod didaktickej pomôcky tvorí stručný prehľad o vete, slove, slabike a hláske z hľadiska čítania a písania. Je učená predovšetkým pre 2. a 3. ročník...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Ovocie z našej záhrady - Tabuľka A5
0,40 €
0,40 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Ovocie z našej záhrady - Tabuľka A5
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka pomáha žiakom rozpoznávať jednotlivé druhy ovocia, ktoré sa pestuje na našom území. Zadná strana slúži na preskúšanie....

Pridať do košíka Pridať do košíka
Oxidy - názvoslovie (A5) - Tabuľka
0,40 €
0,40 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Oxidy - názvoslovie (A5) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Tabuľka prezentuje veľmi jednoduchý návod, ako porozumieť vzorcom oxidov, a to z hľadiska ich čítania aj z hľadiska ich vytvárania. Vychádza z predchádzajúcich znalostí žiakov...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Pády a pádové otázky (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Pády a pádové otázky (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Praktická didaktická pomôcka napomáha zvládnuť učivo z tvaroslovia a prispieva k lepšiemu osvojeniu a používaniu správnych gramatických tvarov v ústnom prejave. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Percentá (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Percentá (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka nadväzuje svojím prevedením na iné náučné tabuľky z predmetu matematika. Jej obsah predstavuje prehľadný súhrn učiva o percentách. Prednú stranu tvorí okrem úvodného...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Slnečná sústava/Zem v pohybe (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Slnečná sústava/Zem v pohybe (A4) - ...
autor neuvedený

Na sklade

Školská pomôcka prináša základné informácie o našej slnečnej sústave. Príťažlivým a pútavým spracovaním pomáha osvojiť si vedomosti o blízkom vesmíre, galaxii Mliečna dráha, Slnku, ako...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Slovné druhy neohybné / ohybné (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Slovné druhy neohybné / ohybné (A4) ...
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka rozširuje našu ponuku náučných tabúliek o slovných druhoch. Je vytvorená podľa rovnakých zásad ako iné náučné tabuľky z tohto tematického okruhu. Prehľadná, farebne...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Slovné druhy, časovanie (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Slovné druhy, časovanie (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka o slovesách a časovaní je ďalšou pomôckou k téme o slovných druhoch. Prehľadne a farebne odlíšené kategórie slovies pomáhajú žiakom ľahšie si osvojiť...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Slovné druhy, číslovky (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Slovné druhy, číslovky (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka Číslovky rozširuje našu ponuku náučných tabuliek o slovných druhoch. Je vytvorená podľa rovnakých zásad ako iné náučné tabuľky z tohto tematického okruhu. Prehľadná,...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Slovné druhy, zámená (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Slovné druhy, zámená (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka Zámená rozširuje našu ponuku náučných tabúľ o slovných druhoch. Je vytvorená podľa rovnakých zásad ako iné náučné tabuľky z tohto tematického okruhu. Prehľadné...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Trojuholník (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Trojuholník (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka nadväzuje na iné vydané tabule z geometrie a jej obsah predstavuje prehľadný súhrn učiva o trojuholníku. Prednú stranu tvorí okrem úvodného vysvetlenia základných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Učíme sa čítať II. diel (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Učíme sa čítať II. diel (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Didaktická pomôcka je určená pre 1. ročník ZŠ na aktívnu prácu hravou formou. Na prednej strane je farebná tabuľka so slabikami vytvorenými kombináciou piatich samohlások...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Uhol (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Uhol (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka svojím prevedením nadväzuje na iné náučné tabule z geometrie. Jej obsah predstavuje prehľadný súhrn učiva o uhloch. Prednú stranu tvorí okrem úvodného vysvetlenia...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Veta, úvod (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Veta, úvod (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka je určená pre 2. ročník ZŠ a jej obsah tvorí: grafická podoba vety, usporiadanie viet, vetná melódia, a predovšetkým rozlišovanie viet podľa postoja...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Vetné členy (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Vetné členy (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Obojstranná tabuľka je v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl na predmet Slovenský jazyk a literatúra. ...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Vzory, prídavné mená (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Vzory, prídavné mená (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Podstatnú zložku tejto didaktickej pomôcky tvorí skloňovanie vzorov prídavných mien a spôsob priradenia ku gramatickej kategórií prídavných mien. Obrázky sú motivované daným vzorom, jeho gramatickou...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zlomky (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,90 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Zlomky (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľka je určená žiakom 2. stupňa ZŠ. Predná strana tabuľky uľahčuje osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Osemsmerovky pre každého 2 - Veľké písmená
3,95 €
3,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Muž, ktorý hľadal svoj tieň (Millennium 5)
14,90 €
3,50 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Elán
79,90 €
62,99 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Milujem KÓŠER jedlá: Najlepšie recepty z mojej kuchyne
25,90 €
4,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Evanjelium na každý deň. Rok 2024
4,80 €
4,08 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP