Zľavy na knihy Zľavy na knihy

Stiefel eurocartStiefel eurocart

Zobrazenie 
Môj prvý školský slovník anglicko-slovenský, slovensko-anglický + CD (úroveň A1)
15,90 €
3,99 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Môj prvý školský slovník anglicko-slo...
Lenka Vintrová,

Na sklade

Pre čitateľov od 7 - 10 rokov. Slovník pre žiakov základnej školy. Abecedný, tematický a digitálny slovník, ilustrovaná príloha, cvičenia, najčastejšie používané slová, na skupinovú...

Pridať do košíka Pridať do košíka
Zem a jej stavba / Pohyb litosferických dosiek (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.

Zem a jej stavba / Pohyb litosferický...
autor neuvedený

Na sklade

Náučná tabuľa Zem a jej stavba / Pohyb litosférických dosiek, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená na predmet Biológia pre druhý stupeň...

Pridať do košíka Pridať do košíka
2. svetová vojna, I. diel (1939 - 1943)  (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

2. svetová vojna, I. diel (1939 - 194...
autor neuvedený

Vypredané

Dejepisná pomôcka zachytáva historický vývoj a širšie vzťahy v chronologickej následnosti formou dejepisných máp, časovej priamky a názorného obrazového materiálu. Náučná tabuľa znázorňuje na dvoch...

Mapa Európa (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Mapa Európa (A3) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Obojstranná mapa Európy - všeobecnogeografická a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách. Použitie mapy na hodinách zemepisu uľahčuje...

Mapa Slovenská republika, naša vlasť (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Mapa Slovenská republika, naša vlasť ...
autor neuvedený

Vypredané

Obsah obojstrannej didaktickej pomôcky tvorí vlastivedná mapa. Na všeobecnogeografickej mape našej vlasti sú zakreslené významné hrady, zámky, pamiatky UNESCO, národné parky, archeologické náleziská, pamätné miesta,...

Mapa Svet fyzický / politický (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Mapa Svet fyzický / politický (A3) - ...
autor neuvedený

Vypredané

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu, obsahuje na dvoch stranách dve základné mapy sveta: všeobecnogeografickú a politickú. Všeobecnogeografická mapa je určená nielen na prvé...

Násobky čísel 1 až 10 (A4)  - Tabuľka
1,83 €
1,74 € Doporučená cena knihy

Násobky čísel 1 až 10 (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Obojstranná didaktická pomôcka s vyobrazením násobkov čísel od 1 do 10 je určená predovšetkým žiakom 3. a 4. ročníka základnej školy. Názorné zobrazenie radov násobkov...

Slovenská republika - prehľad dejín (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Slovenská republika - prehľad dejín (...
autor neuvedený

Vypredané

Obsah obojstrannej didaktickej pomôcky tvorí vlastivedná mapa a náučná tabuľa s prehľadom dejinných udalostí na území Slovenska od počiatku stredoveku až po súčasnosť. Na všeobecnogeografickej...

Svet - prírodné zložky a oblasti Zeme, 2. diel (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Svet - prírodné zložky a oblasti Zeme...
autor neuvedený

Vypredané

Tematické mapy sveta a náučné tabuľky s učivom o prírodných oblastiach Zeme a biosfére tvoria obsah náučnej tabule pre výuku zemepisu na II. stupni ZŠ....

Zemské pologule a prírodné naj (A3) - Tabuľka
1,80 €
1,71 € Doporučená cena knihy

Zemské pologule a prírodné naj (A3) -...
autor neuvedený

Vypredané

Novinka, obojstranná nástenná mapa nazvaná Zemské pologule, sa stane neoddeliteľnou a trvalou súčasťou výučby geografie, pretože je určená nielen na úvodné hodiny, počas ktorých sa...

Cievna sústava (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Cievna sústava (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktická pomôcka zo súboru biológia človeka s výučbovou témou "stavba tela a funkcie jednotlivých orgánov človeka" je venovaná téme cievna sústava. Obsah náučnej tabule je...

Dýchacia sústava (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Dýchacia sústava (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktická pomôcka zo súboru biológia človeka s výučbovou témou „stavba tela a funkcie jednotlivých orgánov človeka“ je venovaná dýchacej sústave. Obsah náučnej tabule je rozdelený...

Finančná gramotnosť - základné pojmy (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Finančná gramotnosť - základné pojmy ...
autor neuvedený

Vypredané

Didaktická pomôcka Finančná gramotnosť prináša na dvoch stranách základné všeobecné ekonomické pojmy a základné pojmy týkajúce sa osobných financií. Jasne a zrozumiteľne...

Irregular Verbs - nepravidelné slovesá (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Irregular Verbs - nepravidelné sloves...
autor neuvedený

Vypredané

Obsah náučnej tabule tvoria nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch neurčitok, minulý čas, minulé príčastie. Pomocou tejto didaktickej pomôcky si žiaci ľahšie osvoja...

Kostra človeka I. (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Kostra človeka I. (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktické pomôcky Kostra človeka I. a II. diel sú určené na hodiny biológie pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Obsah I. dielu je zameraný na...

Kostra človeka II. diel (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Kostra človeka II. diel (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktické pomôcky Kostra človeka I. a II. diel sú určené na hodiny biológie pre 2. stupeň ZŠ a gymnáziá. Obsah I. dielu je zameraný na...

Laboratórne sklo a iné pomôcky (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Laboratórne sklo a iné pomôcky (A4) -...
autor neuvedený

Vypredané

Prvá strana tabule prináša prehľadne zoradené základné laboratórne pomôcky, s ktorými budú žiaci v laboratóriu pracovať. Zároveň nabáda žiakov k osvojeniu si základných manuálnych zručností...

Liturgický rok (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Liturgický rok (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Náučná tabuľa popisuje pomocou prehľadne spracovaného Okruhu sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi jednotlivé sviatky v cirkevnom roku. Sviatky sú názorne zobrazené v okruhu pomocou piktogramov. Každý sviatok...

Nervová sústava (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Nervová sústava (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktická pomôcka zo súboru biológia človeka s výučbovou témou „stavba tela a funkcie jednotlivých orgánov človeka“ je venovaná nervovej sústave. Obsah náučnej tabule je rozdelený...

Od kvetu k plodu I. diel (A4) - Tabuľka
0,90 €
0,86 € Doporučená cena knihy

Od kvetu k plodu I. diel (A4) - Tabuľka
autor neuvedený

Vypredané

Didaktické pomôcky Od kvetu k plodu I. a II. diel sú určené na hodiny biológie pre 2. stupeň ZŠ. Obsah I. dielu tvorí po úvodnom...

Rodičia slávnych
19,90 €
12,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Čím žila slovenská rodina, 2. vydanie
34,90 €
12,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Slovenské rozprávky / Slovak Fairy Tales
16,90 €
7,95 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP
Germánka
14,90 €
12,81 € Pridať do košíka
TOP TOP
Duch Vianoc
16,90 €
13,35 € Pridať do košíka
delivery-truck
Objednajte si v pracovný deň
do 12:00 a knihu Vám doručíme
nasledujúci pracovný deň.
TOP TOP